Det nye bysegl

Her kan du læse om tankerne bag det nye bysegl.

Tilbage til byseglet

Ringsteds bysegl er blevet gentegnet flere gange siden det oprindelige bysegl fra 1275. I et forsøg på at gengive det oprindelige stempel i malm fra 1275 er figurerne på byvåbnet tegnet og tolket flere gange gennem århundrederne. I stedet for at gentegne på gamle gentegninger og tolkninger af byseglet, går det nye bysegl tilbage til det oprindelige bysegl, den oprindelige historie med de historiske Ringstedpersoner, og gengiver dette i en mere ren og tydelig form.

Fortællingen om det oprindelige bysegl

I den såkaldte blasonering fra 1938 hedder det:
”Gengivelse af den hellige Jomfru Maria og Barnet mellem en Mandsskikkelse og en af de hellige tre Konger, alle blaaklædte og over en knælende sortklædt Munk. Til højre for Jomfruens Hoved en sekstakket Guldstjerne under en fremstrakt blaaklædt Arm med velsignende Haand”.

I en mere specifik historisk tolkning er de 3 tilbedende skikkelser sandsynligvis: Knud Lavard, Erik Plovpenning og Bennedikt af Nursia (Sankt Bendt) - som er historiske personer koblet specifikt til Ringsteds historie.

Det nye bysegl

Det nye bysegl går tilbage til den oprindelige runde seglform, da denne på mange måder er mere venlig, rumlig og imødekommende end et våbenskjold, som kan opleves som mere krigerisk eller gammeldags.
Den runde form spiller også godt sammen med oprindelsen til Ringsted-navnet ”At slå en ring omkring” og det at Ringsted både var og er et naturligt centrum og samlingssted i hjertet af Sjælland. Samme overvejelser blev gjort ved udformningen af Ringsteds by-brand ”Midt I Mulighederne”, som seglet spiller naturligt sammen med.
1.0 Segl