Konvolutter

På denne side ses Ringsted Kommunes konvolutter.

Ringsted Kommunes logo fortrykkes på konvoluttens forside. Returadressen fortrykkes i sort på klappen. Logo placeres forskelligt på forskellige typer og formater af konvolutter i overensstemmelse med Post Danmarks regler.
Skabelonerne er tilgængelige på Ringsted Kommunes intranet.
6.0 C4P konvolut med rude
6.1 C4P konvolut med rude, med mål
6.2 C4P konvolut uden rude
6.3 C4P konvolut uden rude, med mål
6.4 C5 konvolut med rude
6.5 C5 konvolut med rude, med mål
6.6 C5 konvolut uden rude
6.7 C5 konvolut uden rude, med mål